Op deze site kan u verschillende overzichten downloaden over het mysterie rond de verdwijning in 1934 van het paneel 'De Rechtvaardige Rechters', onderdeel van 'Het Lam Gods' van de gebroeders Van Eyck. Het is de bedoeling een chronologisch overzicht te geven over het gebeuren en het geheel aan te kleden met de meest plausibele theorie die kan leiden tot het terugvinden van het paneel.

De informatie die u vindt op deze site is gebaseerd op de inhoud en de forum berichten van de DUA-site. Alle informatie die u hier vindt is enkel geplaatst als aanvulling op de genoemde website. Op deze manier willen wij de drempel verlagen om kennis te nemen van het geheel. Gelieve in acht te nemen dat de gegeven overzichten nog niet volledig zijn. Indien u delen van de inhoud wenst over te nemen, had ik graag een bronvermelding gezien.

Sinds enige tijd heb ik me, los van mijn collega's geļnteresseerden, toegelegd op het zoeken naar alle mogelijke documentatie en persartikelen die door de tijd in de vergetelheid geraakt zijn.  Dit heeft geleid tot een massa documenten uit regionale dagbladen die nog niet op het internet beschikbaar zijn.  Deze artikelen zullen zo snel mogelijk in de documenten opgenomen worden. Tijdsgebrek stelt ook mijn geduld hier op de proef.

Om in ieder geval deels tegemoet te komen aan de honger naar informatie zijn de documenten op de site allen bijgewerkt.  De inhoudelijke wijzigingen zijn vrij beperkt. Alle  documenten werden wel herlezen, taalkundig gecorrigeerd en klaargestoomd voor aanpassingen naar enkele nieuwe denkpistes. Alle opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.

Johan Vissers

Laatste updates:
bulletUpdate links pagina

Alle info op deze site © J. Vissers 2003-2005. Alle documenten op deze site werden in Adobe Acrobat Reader formaat bewaard.  Om deze te openen dient u over Adobe Acrobat Reader te beschikken.  Indien u niet over dit programma beschikt kan u dit gratis downloaden op de site van Adobe. Eventuele bemerkingen of voorgestelde wijzigingen kan u steeds mailen.  Wij zullen rekening houden met alle aanbevelingen.